Crisis

Na de Crisis; En wat gaat u nu doen?

Een crisis heeft steeds en zonder uitzondering een immens voordeel.  Ze legt steeds pijnpunten bloot.  Dit zowel op persoonlijk vlak als op het operationeel vlak van elke organisatie.

Nu we traag maar zeker weer op gang komen, is het ongetwijfeld nuttig om even stil te staan bij de kansen die u nu krijgt, ongeacht de dreigende wolken aan de horizon.

Reageren na de crisis

Het is menselijk en vaak noodzakelijk om na een crisis zo snel mogelijk ‘de draad weer op te pakken’ en zo snel mogelijk achterstanden in te halen en putten te vullen.  Daarover zal weinig twijfel bestaan.  Maar dat is damage controle.  Niet meer en niet minder.

En net hierin schuilt het grote gevaar van een snelle reactie.  Om uw voordeel te doen met een crisis, op zowel persoonlijk als op operationeel zakelijk vlak, zou u net iets meer moeten doen. Het is niet moeilijk, niet tijdrovend en niet duur.  Maar het is voor velen een onbekende respons.  We hebben immers niet de routine om met crisissen van dit formaat om te gaan.  Graag biedt ik u dan ook enkele handvaten aan.  Het aantal vragen dat ik hierover dagelijks krijg is groot, dus misschien kan dit kort artikel een beetje soelaas brengen, ik kan ze niet allemaal beantwoorden.

Wat werd er duidelijk?

Elke crisis maakt tal van zaken duidelijk.  Het is een bijzonder harde confrontatie met de realiteit.  Tal van zaken die u voorheen ‘liet passeren’ omdat ze niet urgent en belangrijk leken, zullen u de afgelopen dagen/weken parten gespeelt hebben. 

Of het nu de kleine dingen zijn die u op persoonlijk vlak hebt nagelaten, zoals voldoende sporten, regelmatig nieuwe boeken lezen, aandacht voor anderen… of als het de operationele issues zijn, die voorheen te klein waren om veel heisa over te maken, zoals dat optimale voorraadbeheer, de noodreserves optimaliseren, aanvoerlijnen verzekeren, klantencontacten digitaliseren…

Het waren voorheen kleine ergernissen die waarschijnlijk ergens op uw mentale to-do lijst stonden.  Maar de directe omzet, het operationeel houden van de lijnen, de lieve vrede bewaren, dat grote R&D project, die klacht van een belangrijke klant…  Er waren zoveel andere zaken die belangrijke waren.

Wat veroorzaakte de crisis?

Maar wat gebeurde er de laatste weken?  Welke problemen – behoudens de logische financiële issues – kwamen naar boven?  Het is immers eigen aan een crisis dat de zwakste schakels het eerst onder druk kwamen te staan.  En het is belangrijk dat u in de drukte van het moment even de tijd neemt om deze te noteren.  Strategisch, voor de ontwikkeling van uw organisatie en voor uw persoonlijke groei zijn deze belangrijk.

Graag geeft ik u een kleine greep uit de opmerkingen en vragen die in mijn mailbox belandden afgelopen dagen en weken.  De meest genoemde pijnpunten waren de volgende (U kan de top 5 vinden in volgorde van frequentie van wat mij gevraagd werd)

Zakelijk/operationeel

  1. Digitalisering niet voldoende doorgedreven, waardoor thuiswerken heel wat problemen meebracht
  2. Kennis van werknemers, te weinig aandacht gehad voor opleiding en coaching
  3. Communicatie die in het honderd loopt
  4. Geen strategische fall-back plannen voor dit soort situaties
  5. Relaties (zowel met klanten, leveranciers als sociale omgeving) blijken minder sterk dan gedacht

Persoonlijk

  1. Moeilijk of niet kunnen loskomen van de ‘oude’ situatie
  2. Toenemende angst, gebrek aan weerbaarheid
  3. Persoonlijke relaties zijn anders, ongewoon en ontoereikend
  4. Ik weet niet wat doen!
  5. Ik ontbeer de kennis en inzichten om hiermee om te gaan

Had u dit kunnen/moeten voorkomen?

De crisis had u natuurlijk niet kunnen voorkomen.  Misschien hadden we de impact ervan een beetje kunnen inperken of vertragen, maar wie had dit kunnen voorspellen? (vooraf voorspellen natuurlijk, achteraf is makkelijk).

Maar indien u even samen met mij door deze top-vijf wandelt, dan zal u merken dat het toch nogal ingrijpende, fundamentele issues zijn.  Al leek die verdere investering in IT niet zo dringend en belangrijk, nu – en crisissen kunnen altijd opduiken) kost het een veelvoud van de investering die u had kunnen doen.

Opleidingen, coaching, communicatie, investeren in diepgaande relaties (en integraties)…  Het kost allemaal een boel tijd en geld en er is zelden een directe return.  Maar nu had het goed van pas gekomen.

En ook op persoonlijk vlak zal u zien dat deze crisis enkele fundamentele zaken bloot legt.  Wie zich steeds vereenzelvigde met wat hij deed en had, zal nu geconfronteerd worden met een leegte. Wie uitsluitend voor job en inkomen leefde, zal weinig weerbaarheid hebben tegen het verlies ervan.  Wij niet aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling werkte, loopt nu vast.  Wie niet in persoonlijke relaties investeerde wordt eenzaam en angstig..

Had u dit kunnen of moeten voorkomen?  Ja en neen.  Besef en inzicht komen achteraf.  En het verleden kunnen we niet meer veranderen, dus wat u had kunnen of moeten doen, is een zinloze vraag.  Verlies er geen tijd en energie aan.  De echte vraag, daar waar uw antwoord wel een verschil kan maken, is wat u gaat doen.

Welke kansen biedt de crisis u?

U kan immers tal van – vaak onverwachte – mogelijkheden vinden in deze crisis.  Elk probleem dat duidelijk wordt, is immers een kans.  Een kans om met een nieuw perspectief naar de zaken te kijken.  Een kans om nieuwe en creatieve oplossingen te bedenken.  Een kans om leemtes op te vullen.

Natuurlijk zal u eerst de boel terug draaiende moeten krijgen.  Maar vergeet niet om ook even te denken aan de zaken die u nu kan leren.  Maar een lijstje, steek het op zak, en vul het al gaandeweg bij.  Neem er enkele weken voor, en doe dan de analyse.

Noteer voor uzelf WAT er bloot kwam te liggen.  Analyseer laten WAAROM dit is kunnen voorkomen.  Kijk dan HOE dit u NIEUWE inzichten en MOGELIJKHEDEN kan bieden.

Never waist a good crisis, leerde Churchil ons.  Ik ben het met hem eens, maar waarschijnlijk niet op de manier die hij bedoelde.

Veel succes!

Heeft u vragen? Aarzel niet even contact op te nemen!

Gerelateerde berichten

Geef een reactie