tips om mensen te motiveren

Tips om mensen te motiveren, is zowat de meest voorkomende vraag van managers.  Vooraleer te antwoorden, vraag ik hen meestal wat ze zelf in gedachten hebben.  En die ervaring leert ons al snel dat we het vaak te ver en te moeilijk zoeken.  Met andere woorden, dat we te vaak zoeken naar complexe, dure en moeilijk uitvoerbare zaken die vaak het tegengestelde effect hebben.

Bovenaan staan financiële incentives in alle mogelijke vormen.  Dat lijkt een goede oplossing, maar de realiteit is anders.  Onderzoek toont aan dat een financiële stimulus twee nadelige effecten heeft.  Vooreerst is het slechts van zeer tijdelijk effect en verwacht men steeds meer.  Vervolgens werkt het de demotivatie in de hand van hen die ernaast gegrepen hebben.

Dus we hebben enkele andere tips om mensen te motiveren nodig, willen echt effect hebben.  Daarom geef ik u graag drie tips mee, die u direct kan toepassen, zonder complexe organisatie of financiële middelen.  Probeer ze eens, indien u het consequent kan volhouden voor een langere periode, hebben ze een diepgaand en blijvend effect op de motivatie van uw medewerkers.

Luister en begrijp

We willen allemaal begrepen worden.  Elke van ons heeft zijn of haar eigen verhaal.  Dat verhaal omvat vele aspecten van het leven.  Het gezin, het werk, de hobby, de vriendenkring, de vereniging, de boeken die we lezen, de films en series die we kijken, ons zelfbeeld…

Tijd nemen om te luisteren naar mensen en hen aan te geven dat u hen en hun situatie begrijpt (en dat is iets anders dan een oordeel vellen, raad geven of zaken afkeuren) legt een enorme basis van goodwill bij mensen.

Maar het doet meer.  Het zorgt voor een ontlading, voor ruimte in ons denken en een gevoel van aanvaarding.  Die ruimte maakt plaats voor een motivatie om iets te betekenen voor de luisteraar. 

Welke Tips om mensen te motiveren u ook ooit zult horen, vergeet deze nooit.

Om ruimte te maken voor een motivatie, moet u zelf die ruimte binnen het denken van anderen scheppen.  Dit is een eenvoudige, snelle en uiterst efficiënte manier om dit te bekomen.

Vraag en betrek

Motivatie is een emotie.  Emoties worden gestuurd door verlangen en de vervulling ervan.  Een belangrijk verlangen dat we allemaal delen, is het verlangen om mee te tellen, om belangrijk te zijn voor anderen.  Niets onderstreept dit sterker dan serieus genomen te worden door een figuur met autoriteit.

Telkens u de tijd neemt om uw medewerkers naar hun visie te vragen, hen echt te vragen hoe zij de zaken zien en – minstens even belangrijk – echt naar de antwoorden te luisteren en erover in debat te gaan, vervult u dit verlangen.

Ook dit is iets wat u nooit mag vergeten wanneer u tips om mensen te motiveren leest.  Naast motivatie van uw medewerkers, bekomt u zo een berg aan nieuwe inzichten, andere perspectieven en nieuwe ideeën.  En dat kan uw efficiëntie als manager alleen maar vergroten.

Erken en bedank

Erkenning is ook zoiets wat we allemaal zoeken.  Om erkenning te verkrijgen, doen we ons best om uit te blinken in wat we doen.  Natuurlijk heeft dat ‘uitblinken’ enkel erkenning tot gevolg, wanneer dit ook gezien en als dusdanig ervaren wordt.

U en ik hebben misschien de gewoonte om onze resultaten zo te presenteren, maar in een operationele functie, is dit geen vaardigheid die algemeen gekend is.  Het is dus aan u als manager om hierin te voorzien.

Ook dit kan eenvoudig en snel.  Gebruik elke teammeeting om mensen die erkenning te geven en hen te bedanken voor hun inzet.  Kies één of twee medewerkers per teammeeting en zorg dat iedereen over een langere periode aan bod komt.  (Extra tip; neem dit op in uw meeting verslag!).  Doe hetzelfde in als u een op een sessies.  Probeer steeds minstens een issue te vinden om uw mensen erkenning te geven en te bedanken.  Het doet wonderen!

Tips om mensen te motiveren laten renderen

Deze drie tips zijn eenvoudig, kosten niets en hebben veel meer effect dan dure middelen of complexe systemen.  Ze richten de focus niet op extra gewin, maar wel op persoonlijke inzet en inspanning.  Ze hebben een diepgaand en blijvend effect op de motivatie van mensen.  Maar…

Er is natuurlijk een maar.  Ze werken enkel indien u ze consistent blijft toepassen.  U kan ze niet eenmalig toepassen en denken dat u uw medewerkers gemotiveerd heeft.  Ze weren enkel als u er een vaste gewoonte va maakt.  En u kan ze samen toepassen.  Ze versterken elkaar en zorgen voor meer motovatie en dus ook meer prestatie.

Veel succes!

Meer info over leiderschap? Nood aan antwoorden? Contacteer ons!

Online trainingen beschikbaar via PSMonline

Gerelateerde berichten

Geef een reactie