Wat anderen denken

Wat anderen denken, 3 zaken die ons helpen

Wat anderen denken kan misschien irrelevant zijn. Maar wat u ook doet in het leven, succes en uzelf goed voelen, zal steeds afhangen van wat u in de perceptie van andere kan realiseren.  Of, beter uitgedrukt, van wat onze perceptie over de perceptie van andere ons aanbrengt.  Dit is even moeilijk.  Maar ons zelfbeeld en onze zelfwaardering (twee essentiële zaken die bepalen hoe gelukkig we ons voelen) worden aangestuurd door wat wij denken dat anderen van ons denken.

Dit is een van de basis redenen waarom velen onder ons geconfronteerd worden met stress, burn-out, angsten en depressies.  Het ontneemt ons het plezier in werken en zet ons aan dingen te doen waar we vaak niet echt vrolijk van worden.  Het zal onze prioriteiten vertekenen en een zware aanslag doen op ons welbehagen.

Ik geef u graag drie essentiële zaken mee die u kunnen helpen kaderen wat anderen denken. Drie zaken die u kan doen om te voorkomen dat u ook in die moeilijke situatie terecht komt, waar uw lichaam en uw geest elkaar beginnen tegen te werken.

1. Wat anderen denken en wie u bent

Ons beeld van het beeld dat anderen van ons hebben, zet ons aan ons te vereenzelvigen met wat we doen en wat we hebben.  Wat anderen denken, of wat wij denken dat ze denken, is dat succes vaak wordt afgemeten aan bezit, functie, titel, bankrekening en andere uiterlijke zaken.  Bijgevolg gaan we onszelf met deze zaken vereenzelvigen.

Aangezien dit externe factoren zijn, waar we slechts een relatieve en indirect impact op hebben, is dit desastreus voor ons zelfbeeld wanneer ze wegvallen.  We wringen ons vervolgens in alle mogelijke bochten, ontkennen wie en wat we zijn en gaan voorbij aan al die andere noden die we hebben om dit imago veilig te stellen.

U bent niet wat u doet of wat u heeft

Een job wordt bijgevolg belangrijker dan een relatie.  Geld verdienen en een mooi huis worden in dat denkpatroon belangrijker dan geluk en geborgenheid.  De constante onzekerheid en angst over het behoud van die job, die wagen, dat loon wordt een primair doel in ons leven.  Gezien onze impact hierop slechts relatief is, verhogen we het risico op tegenslagen.  Wanneer deze tegenslagen vervolgens komen, lijkt het alsof wij, als mens, gefaald hebben.

Maar u, u bent natuurlijk niet wat u doet of wat u bezit.  Maar wat anderen denken, of hoe wij dit zien, dreigt ons te reduceren tot dat. U bent een mens die veel meer te bieden heeft dan uw functie alleen.  Laat uw zelfwaarde dus nooit afhangen van uiterlijke zaken.  Neem de tijd om te ontdekken wie u bent, wat u kan, wat u voor anderen kan betekenen.  Zoek daarin de waarde van uzelf, dat zijn zaken die u zelf steeds onder controle hebt en die u niet door externe factoren kan verliezen.

2. Begrijp waarom anderen wel belangrijk zijn!

We hechten vooral belang aan anderen omwille van hun perceptie van ons (we zoeken erkenning) of omwille van de steun en hulp die ze ons kunnen bieden (ons vooruit helpen).  Dit sluit aan bij wat we voorheen vertelden over het belang dat we hechten aan de perceptie die anderen van ons hebben.  Wat anderen denken is niet steeds onbelangrijk.  Met andere woorden we zien anderen vaak uitsluitend als spiegels en ladders.  Maar er zijn andere factoren dier wel belangrijk zijn.

De ware rijkdom van anderen, daar gaan we vaak aan voorbij. Anderen geven ons een kans om onszelf te zijn.  Ze bieden ons de kans om onze inzichten en kennis aan te scherpen door naar hen te luisteren door hen vragen te stellen.  Ze bieden ons de kans rust te vinden door onze zorgen en problemen te delen.  Ze bieden ons de kans onze eigen waarde te vinden door hen te helpen….

Anderen zijn onze steunpilaar

Ten slotte, maar zeker niet in het minst, bieden anderen ons de kans om zaken te realiseren.  Veel – heel veel – zaken in het leven kunnen we niet alleen realiseren.  Deze zaken vergen meer handen of meer hersenen dan dat we zelf hebben.  Samen met anderen kunnen we dus veel meer realiseren in een gezamenlijke inspanning.  Ten minste, indien we hen respecteren en behandelen als even belangrijk als onszelf.  Zo vinden we het ‘stam’ gevoel, het gevoel erbij te horen en erkend te worden voor wie we zijn (en niet wat we hebben).  Wat anderen denken is in een sociale omgeving dus wel degelijk belangrijk.

Hierin vinden we trots, geborgenheid, erkenning en een belangrijke ondersteuning voor onze eigenwaarde en zelfbeeld (zie punt een).  Vriendelijk zijn voor anderen is dus meer dan beleefdheid alleen.  Anderen respecteren voor wie ze zijn – ook al zijn we niet met hen of hun opvattingen akkoord – is dus niet alleen essentieel voor een ‘goede omgang’ maar ook voor onszelf. Wat anderen denken heeft dus wel zeker zijn belang in ons leven.

3. Weet dat u nergens angst voor hoeft te hebben

Wat anderen denken, of tenminste uw interpretatie ervan, heeft bovendien een diepgaande impact op Limbisch systeem.  Dat systeem stuurt gevoelens als angst, schaamte, woede en andere emoties aan.  Wat anderen denken – en weeral, wat wij denken dat ze denken – is bijgevolg niet enkel een psychologisch iets, maar ook iets wat een fysische impact heeft op ons.

De biochemie van ons brein (hormonen) sturen dit aan.  U zou nu kunnen denken dat u er niets aan kan doen, maar niets is minder waar.  Met enige oefening kan u uw denkpatronen veranderen. Op die manier voorkomt u onnodige stress en onbehagen door wat u denkt wat anderen denken.  Onderzoekers als Brené Brown en anderen leren ons hoe we dit kunnen doen.

Hier kan u een video van Brené zien, die u op weg kan zetten. (NL ondertitels)

Nog vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde berichten

Geef een reactie