onderhandelingstechnieken

Conversatie killers zijn die zaken die een gesprek doen mislukken. We hebben allemaal wel eens de neiging om bij een gesprek ‘kort door de bocht’ te gaan.  Zelf tillen we er zelden zwaar aan, maar anderen worden er vaak door afgeschrikt. Het resultaat?  U heeft het gesprek snel en efficiënt om zeep geholpen. U heeft een van de conversatie killers gebruikt.

Natuurlijk was dat niet uw bedoeling.  De realiteit is echter dat wat een productief moment kon zijn, waarbij u en de andere(n) nieuwe inzichten konden verwerven verworden is tot iets wat de relatie zeker geen goed zal doen.

Op zichzelf niet dramatisch, zal u denken.  Maar wat indien u een verkoper bent die er op deze manier in slaagt de klant van zich te vervreemden?  Of wat indien u als manager onbewust uw medewerkers zo aanpakt?  En wat als dokter met uw patiënt?  Hoe ziet u dit als collega met de mensen waarmee u moet samenwerken?

Vijf conversatie killers

Er zijn tal van manieren waarop we een gesprek ogenblikkelijk kunnen verlammen.  Hierbij de vijf belangrijkste conversatie killers (in willekeurige volgorde) die u best kan voorkomen.

“Ik hoor veel kritiek, maar geen oplossingen”

Telkens ik dit hoor, spits ik mijn oren.  Meestal heeft de ander wel een oplossing aangeboden, maar heeft u die effectief niet gehoord.  Bovendien is het vaak niet de taak van de ander om een oplossing te vinden, maar is het uw taak. Dit soort opmerkingen zijn conversatie killers par excellence.

Dit soort antwoord is een defensieve reactie.  De ander wil u – meestal met goede bedoelingen – een ander perspectief aanbieden.  Wij interpreteren dit als kritiek, en schakelen over naar een verdedigende modus. Jammer, daardoor stoppen we met luisteren en sluiten we ons creatief denken af.  Alles wat na deze zin komt, dient alleen maar om het debat te “winnen”, niet om een betere of acceptabelere oplossing te vinden.

De ander haakt af.  Er wordt niet meer geluisterd.  Deze aanpak, net als vele andere conversatie killers, heeft u in een competitie geplaatst, waar niemand ooit iets bij zal winnen.

“Ik begrijp wat u wil zeggen, maar…”

Het is waarschijnlijk een van de meest gekende conversatie killers.  Ondanks dat, blijven we vrolijk verder gaan met anderen op deze manier in het defensief te dringen.  Het woordje ‘maar’ geeft de ander een duidelijk signaal: ik begrijp je, maar je hebt het volslagen mis.

Het resultaat is dat de ander zich aangevallen zal voelen en bezig zal zijn zichzelf en zijn visie te verdedigen.  De echte conversatie is weeral verworden tot een wedstrijd over wie gelijk heeft, een wedstrijd die u zal verliezen, zelfs indien u wint.

“Wie heeft je dat wijs gemaakt?”

Met deze dooddoener verwijten we de ander onbewust twee zaken; vooreerst verwijten we hen naïeve goedgelovigheid.  Vervolgens is er de ondertoon van een verwijt van onbekwaamheid.  Ook door deze uitspraak plaatse we ons boven de ander en verplichten we de ander van zichzelf te gaan verdedigen; conversatie dood! Wedstrijd gestart!

Probeer het eens uit, indien het u niet duidelijk is hoe dodelijk deze conversatie killer is.  Volgende keer dat iemand u informatie komt brengen, zeg het eens en observeer de reactie. U zal versteld staan hoe verwoestend dit is.

“Hoe is het in godsnaam mogelijk, dat je…”

Deze uitspraak, en al zijn dwaze broertjes en lelijke zusjes, is een oordeel.  Niets zal een gesprek dermate snel vernietigen, dan het vellen van een oordeel over de handelingen, ideeën of opvattingen van de ander of van mensen die voor de ander belangrijk zijn. Indien u één winstpunt wil boeken, oordeel dan nooit. Er zijn geen grotere conversatie killers dan een oordeel.

Oordelen kunnen we doen in ons hoofd, maar wanneer we er anderen mee gaan ‘vervelen’, zal het gesprek steeds afdrijven naar en ja en neen spel.  Wie heeft er gelijk? (meestal geen van de twee).  We vergeten dat ons oordeel komt vanuit ons perspectief en dat de ander andere ervaringen en inzichten heeft.

Oordelen zorgen voor misverstanden, onbegrip, heftige discussies en je, er ontstaan zelfs oorlogen door, groot en klein, interpersoonlijk en tussen ganse groepen.  Leren luisteren en spreken zonder te oordelen, is waarschijnlijk het grootste winstpunt dat u in communicatie kan boeken.  Een oordeel zal de ander immers vertellen dat u zichzelf ‘beter’ vindt, en er zijn maar weinig mensen die dat kunnen accepteren.  Het is de bron van tal van conversatie killers.

“Ja, ja, maar wat ik wil vertellen is…”

Deze aanpak staat voor een gebrek aan luisterbereidheid.  U wil ten alle prijzen uw boodschap over brengen, zonder naar de ander te luisteren of een poging te doen de ander eerst te begrijpen.

Het gevolg is eenvoudig; de ander zal niet naar u luisteren, maar bezig zijn met manieren te bedenken om zijn of haar eigen boodschap nog beter over te brengen.  Jammer, maar u zal naast elkaar blijven heen praten, zonder tot een zinnig gesprek te komen. Wrevel en ongenoegen zijn vaak het enige resultaat dat u zal boeken.

Het is de meest voor komende conversatie killers.  Het getuigt van eigengereidheid en egocentrisme. Voorkom dit door eerst zelf te luisteren, de ander aan te geven dat u hem of haar begrepen heeft door in uw eigen woorden de stelling van de ander samen te vatten en te wachten tot hij of zij u aangeeft dat uw begrip correct is.

Dan en pas dan zal er luisterbereidheid van de ander komen. Onthoudt goed dat zij die eerst spreken gehoord worden, maar zij die eerst luisteren begrepen worden!

Conversatie killers; waarom ze voorkomen.

Een gesprek gaat niet over ‘gelijk krijgen’.  Tenminste, daar zou het niet over moeten gaan. Steeds wanneer het er over gaat wie gelijk heeft, wie de slimste is, wie het best is of wat dan ook, verliest de conversatie haar zin.

U bent immers een gesprek begonnen om een specifieke redenen. U wilde informatie van de ander, zijn of haar inzichten leren kennen, hen overtuigen van iets, de relatie versterken, u even ontspannen of een oplossing zoeken voor iets, informatie geven, kennis delen….

Door de conversatie killers te gebruiken, laat u dit doel los en dan start u een competitie.  Het is een automatisme, een systeem 1 routine (meer hierover in dit artikel)U ontneemt zichzelf en de ander de kans om uw doel te realiseren en laat anderen steeds na met een onbehaaglijk gevoel.  Probeer ze te vermeiden en u zal zien dat het wonderen doet voor uw relaties met anderen!

Meer info over menselijk denken? Nood aan antwoorden? Contacteer ons!

Gerelateerde berichten

Eén gedachte over “Conversatie killers

Geef een reactie