goede gewoontes voor managers

Gewoontes zijn zaken die we – vaak onbewust – routinematig doen als reactie op bepaalde omstandigheden. Goede gewoontes voor managers zijn dus routines die we automatisch uitvoeren wanneer bepaalde omstandigheden zich voordoen.  Een bijzonder efficiënt wapen in ons arsenaal.  We doen het immers automatisch, zonder inspanning en consistent.

Hoe gewoontes ons kunnen helpen

Voor tal van zaken die u in uw overvolle dag moet doen, heeft u vaste routines.  Deze zijn onbewust gegroeid en helpen u om de bergen werk die voor u liggen te verzetten. Maar deze gewoontes zijn spontaan ontstaan, zonder bewuste intentie.  Om te groeien, om verder te komen dan u nu staat, kan het dus slim zijn om even na te denken over welke gewoontes u zouden kunnen helpen en deze bewust op te zetten.

U kan indien u wenst van een hele boel zaken een goede gewoonte maken.  Het is niet zo moeilijk en eens ingezet, kan het een lonende aanpak zijn die u een leven lang zonder moeite of extra inspanning kan dienen.

De goede gewoontes voor managers

Natuurlijk zijn er tal van routines die vakgebonden zijn.  Een salesmanager zal andere gewoontes hebben dan een financieel manager.  En een CEO doet andere zaken op routine dan een lijnmanager.

Los hiervan, zijn er een reeks goede gewoontes voor managers die voor iedereen een meerwaarde zijn, een reeks routines die elke managers kunnen helpen om meer resultaten neer te zetten.

Om een duidelijk meetpunt te hebben, kijken we dus even naar die gewoontes die door uw medewerkers en uw organisatie als het meest waardevol gezien worden.  Ze zorgen zowel voor een positief imago als voor een beter functioneren.  Zowel resultaten als de manier waarop u gezien wordt krijgen er een positieve boost door.  Hieronder kan u de drie belangrijkste goede gewoontes voor managers ontdekken.

1 wees snel

Snelheid is belangrijk.  Enerzijds kan het een struikelblok zijn indien we er grondigheid voor opofferen, maar anderzijds is er geen enkele gewoonte die u beter zal dienen dan snelheid.

Maar snelheid kan vele zaken betekenen.  Het gaat over snel antwoorden op mails, taken en projecten direct oppakken en er snel (regelmatig) feedback over geven, rapporten sneller dan verwacht opleveren, uw mensen snel van antwoord dienen bij vragen…  De lijst waar u snel kan zijn is lang.

Het begrip snelheid wil niet zeggen onmiddellijk overal op reageren zondermeer.  Het wil wel zeggen dat u snel en correct reageert.  U kan bijvoorbeeld op een mail direct antwoorden met een intentie (ik neem dit vandaag op, ik pak dit begin volgende week aan, ik vraag dit deze namiddag aan…)

Snelheid wil eigenlijk zeggen niets uitstellen. Niets ontwijken, nergens van weglopen.  Doe dit consistent en kijk eens hoe anderen u zullen inschatten, eens u dit enkele maanden doet.

2 wees correct

Ook correctheid is een belangrijke routine om op te bouwen.  Wil u echt goede gewoontes voor managers ontwikkelen, dan kan deze in geen geval ontbreken.  Correct zijn wil dan zeggen; steeds die informatie geven die u heeft, zonder aanpassingen, zonder bijkomende framing en zonder terughoudendheid (met uitzondering natuurlijk van die zaken die u om strategische redenen niet kan doorgeven).

Heeft u deze gewoonte niet, dan loopt u het risico uw geloofwaardigheid te verliezen.  En het spijt me dit te moeten zeggen, maar dit is een van de grootste problemen voor vele managers.  Teams vertrouwen mensen en managers die hen vertrouwen geven.  Eens dat gevoel verdwenen is, is het bijzonder moeilijk motivatie of betrokkenheid te bekomen.

3 wees direct

Directheid mag u niet verwarren met botheid.  Heel wat botte zaken worden onder het mom van directheid of assertiviteit de wereld ingezonden.  Directheid is emotionele eerlijkheid binnen een kader van wederzijds respect.

Directe mensen zeggen daarom steeds hun mening, maar altijd op een niet dwingende, niet oordelende manier.  Ze geven gewoon weer hoe ze de zaken zien.  Dat voorkomt misverstanden en brengt u, als manager, het immense voordeel dat uw team geen tijd zal verspillen aan het proberen interpreteren van uw intenties.

Van alle goede gewoontes voor managers is deze het moeilijkst op te bouwen.  Ze loopt immers aan tegen sociale conventies en innerlijke tegenstand.  Maar eens u deze gewoonte heeft opgebouwd, is het een bijzonder sterk wapen in uw arsenaal.  Het bespaart u dus een berg intern conflicten in uw denken en het is goed voor uw omgeving, uw resultaten en uw imago.

Hoe goede gewoontes opbouwen

Afgelopen vrijdag sprak ik met een groep managers over dit onderwerp.  En neen, het is niet wereldschokkend.  Het zou evident moeten zijn.  En kijk, toen ik vroeg welke zaken men al deed, wist zowat iedereen mij te vertellen dat ze al deze zaken al deden.  De vervolgvraag die ik stelde was moeilijker.  Ik vroeg hen welke bewuste routines ze doorheen de jaren hadden opgebouwd.  Weinigen konden een antwoord geven.

Goede gewoontes voor managers zijn een issue waar weinig discussie over bestaat.  Zowat iedereen begrijpt het belang ervan; de juiste dingen doen op routine is immers een pak eenvoudiger dan steeds in elke situatie moeten afwegen wat de juiste aanpak is. Alleen is niemand er bewust mee bezig.  Met andere woorden, het is een cognitieve technologie waarvan we allemaal het jut inzien, maar die we niet of zelden toepassen.  Vreemd.

Opbouwen in drie stappen

Voor hen die in diepte dit onderwerp willen kennen, raad ik een training van CogTech® aan.  Maar indien u als eens zelf wil proberen, geef ik u hier een eenvoudige drie-stappen aanpak waarmee u aan de slag kan om uw eigen goede gewoontes op te bouwen.

Kies een van de drie bovenstaande gewoontes (al denkt u deze al te hebben, doe het toch maar) en doe het volgende

1 Observeer uzelf

Aangezien we denken de goede gewoonte al te hebben, kan dit confronterend zijn.  En indien u denkt ze nog niet te hebben, is het ook een slimme aanpak.  Neem elk uur vijf minuutjes tijd.  Neem een boekje en noteer volgende zaken;

  • Waar had u die gewoonte moeten gebruiken
  • Vraag u af wat was de aanleiding was
  • Analyseer wat heeft u gedaan
  • Bedenk wat zou u hebben moeten doen

Blijf dit enkele dagen doen.  U zal op deze manier uw aandacht aanscherpen en leren deze situatie, waarvan we vaak achteraf pas beseffen dat we het anders hadden kunnen doen, in het moment zelf op te merken.Doe – nog – geen actieve inspanning om anders te reageren.  De boodschap is dus eerst grondig observeren en ontdekken in welke situaties we deze gewoonte moeten aanwenden.

2 Train uzelf

Eens u grondig begrijpt in welke situatie u die gewoontes moet gebruiken, kan u naar de volgende stap gaan; uzelf trainen. In de observatieperiode leerde u de ‘triggers’ kennen waar u die goede gewoonte voor managers die u heeft uitgekozen moet toepassen.  U heeft tevens een goed gevoel ontwikkeld om deze direct te herkennen (en niet achteraf).

Nu kan u effectief proberen de ‘juiste’ aanpak te kiezen wanneer deze triggers zich voordoen. Ga hier zeer bewust mee om, maar accepteer tevens dat het niet direct en niet steeds zal lukken.  Het kost tijd, neem dus die tijd.  Een gewoonte opbouwen neemt 5 tot 7 weken in beslag.  Pas dan is het een routine geworden.

3 Integreer de gewoonte

Wanneer u denk een goede gewoonte te hebben opgebouwd, moet u deze nog integreren in uw denken.  Hoe meer u zichzelf bewust bent van die routine, hoe efficiënter ze zal worden.  Wil u echt profiteren van de voordelen, dan moet u deze goede gewoonte voor managers ook maximaal benutten.

Het neemt tot een jaar in beslag vooraleer dat denken echt een onbewust denken wordt en volledig geïntegreerd is in uw normale attitude.  U hoeft er dus niet meer dagelijks mee bezig te zijn, maar moet er wel zo nu en dan even bij blijven stilstaan, uw aanpak evalueren en de impact op uzelf en uw omgeving ervan even overlopen.  Zo integreert u uw nieuwe goede gewoonte echt in uw dagelijkse aanpak.

Meer info over leiderschap? Nood aan antwoorden? Contacteer ons!

Gerelateerde berichten

Geef een reactie