Blog

introvert

Introvert zijn, een niet te onderschatten voordeel

Bent u introvert?  Indien ja, dan zal u denken dat u een nadeel heeft.  Tenminste, indien u net zo denkt als de meerderheid der mensen.  U ziet zichzelf al opgesloten in een administratieve been, waar weinig contacten met anderen van u worden verwacht.  Een job als verkoper, manager, onderhandelaar of een andere, meer naar relaties gerichte positie lijken onhaalbaar.  Maar dat fout.  In tegendeel, u heeft een reuze voordeel op extroverte persoonlijkheden, dat zelden belicht of gezien wordt.

Wie is introvert?

Iedereen heeft zo zijn eigen definitie van introvert of extravert.  En al hanteren we niet allemaal de zelfde definitie, we begrijpen wel allemaal min of meer waar het over gaat.  Een manier om het te duiden, is dat introverten moeite hebben om zichzelf aan de wereld te presenteren.  Extroverten daarentegen doen dit met gemak.  Meer nog, ze genieten er van.

Dit zal zo ongeveer weergeven hoe de meesten erover denken.  Of, minstens, hoe de meesten onder ons het ervaren.  Er is natuurlijk niets fout met deze definitie.  Maar ze zal wel leiden naar foute conclusies.  En net deze conclusies, deze aannames die we vormen, net deze redenering zorgt voor een reuze misverstand.  We denken immers dat extraverte personen goede relatie bouwers zijn.  Bent u daarentegen introvert, dan heeft u daar blijkbaar moeite mee.

Niets is minder waar!

Er is immers ook een andere manier om dit verschil in persoonlijkheid te bekijken.  Waar extraverte mensen zichzelf graag presenteren aan de wereld, hebben introverte personen meer aandacht voor deze wereld. 

Nu is het een vast gegeven dat mensen met aandacht voor anderen betere relatiebouwers zijn (op lange termijn) dan mensen met meer aandacht voor zichzelf.  Hiermee wil ik natuurlijk geenszins zeggen dat extroverte personen enkel aandacht voor zichzelf hebben. Maar het is wel zo dat een introvert mens zich eerder op anderen zal richten dan een omgekeerd.

Doorheen de jaren heb ik gemerkt dat introverte personen inderdaad meer moeilijkheden ondervinden bij het opzetten van relaties.  Het gaat iets trager.  Het kost wat meer inspanning.  Maar op langere termijn, zeg enkele maanden, slagen ze er steevast in om diepere en meer persoonlijke relaties op te zetten.

Een gesetteld…

Eens ze een relatie opgezet hebben, zullen ze er alles aan doen om ze uit te bouwen.  Ze voelen zich immers – na verloop van tijd – veilig binnen deze relatie.  Hun aandacht gaat veel minder uit naar wat zij te bieden hebben, maar wel naar de ander.  Waar extraverte mensen snel weten wat de hobby’s van hun relaties zijn, hun gezinssituatie en werksituatie, zullen introverten naast deze informatie ook hun gevoeligheden en persoonlijke ambities kennen.  Ze begrijpen beter wat hun relaties echt willen en waarom.  En juist dat is een immens voordeel.

Al zal een introvert persoon een minderuitbundig contact hebben, ze zullen een beter begrip van de ander hebben.  Eens gesetteld in een relatie, krijgen ze meer gedaan, halen ze betere en vooral meer structurele resultaten.   Hun neiging om zich aan het ‘bekende’ en ‘veilige’ te houden zorgt voor die uitdieping van de relatie.

Het nadeel is eveneens aanwezig.  Doordat ze geneigd zijn zich enkel op bekende wateren te begeven, is het opzetten van nieuwe relaties een hinderpaal.  Maar – en ook dat leert de ervaring – mits de nodige ondersteuning en hulp (denk aan introducties door anderen) is dit eenvoudiger te overwinnen dan  u zou denken.  Het aanleren van de relationele skills van aandacht voor anderen en wegcijferen van zichzelf is veel moeilijker aan te leren en te integreren in een werkroutine.

Introvert of extravert?

Wat is nu het beste persoonlijkheidskenmerk voor pakweg een verkoper of een manager?  Dat is moeilijk te beantwoorden.  Ieder van ons heeft immers afhankelijk van de situatie een deel van beiden kenmerken in zich.  Maar allemaal hebben we een dominant kenmerk.  Zeg maar een ‘default setting’.

Het antwoord zal dus verschillend zijn van persoon tot persoon, van taak tot taak.  De eigenlijke bedenking die u best maakt, is de volgende; welke vaardigheden ontbreken bij die specifieke persoon en hoe  snel kunnen die bijgebracht worden?

Introverten leren sneller, maar integreren kennis iets trager in hu routine.  Een meer extravert persoon leert minder snel, maar integreert wat hij of zij eert sneller in de eigen routine.  De grote boodschap is echter, beperk uzelf niet door een vooropgezette aanname over persoonlijkheidstypes.  Welk systeem u ook gebruikt, welke testen u ook doet, ze  geven u slechts een zeer fragmentarisch beeld van de persoon voor u.

En bent u zelf introvert?  Beperk uzelf dan ook niet.  U heeft meer mogelijkheden en vaardigheden dan u zelf denkt.