Showing 15 Result(s)
emotioneel bewustzijn

Emotioneel bewustzijn

Emotioneel bewustzijn is een van de belangrijkste vaardigheden die we kunnen ontwikkelen om onze omgang met anderen te verbeteren.  En dit gaat in twee richtingen.  Bewustzijn van onze eigen emoties en hoe deze ons denken en doe beïnvloeden is belangrijk.  Maar bewustzijn van de emoties van anderen is minstens even belangrijk.  Het leert ons immers …

Luisteren met impact

Leren luisteren

Luisteren is een kernvaardigheid voor iedereen. Leren luisteren is een gratis training van een week, waarbij u dagelijks geholpen wordt om van maandag tot vrijdag deze vaardigheid aan te scherpen of aan te leren. Luisterbereidheid Er bestaan tal van trainingen die u leren een luisterbereidheid te veinzen. En we volgen ze gretig. Alleen merken we …

Beleefd luisteren

Beleefd luisteren

Je moet altijd beleefd luisteren naar de mensen, was de goede raad die mijn moeder, mijn vader, mijn grootvader en zowat elke leraar me in mijn jonge jaren meegaf. En ook ik geef deze raad aan mijn kinderen mee.  Maar laten we die vorm van wellevendheid even onder de loep nemen.  Het is – wanneer …

Grootse plannen

Grootse plannen

Het zal zonder twijfel een situatie zijn waar we allemaal wel eens voor komen te staan.  Alles gaat zijn gangetje en dan komt er iemand met grootse plannen op de proppen.  Andere processen, andere structuren, zelfsturende teams, nieuwe software…  Het klinkt – soms – goed, het roept – bijna steeds – een beetje weerstand op.  …

Dilemma van de gevangene en corona maatregelen

Het dilemma van de gevangenen en de corona maatregelen

Er is een experiment in de sociale psychologie dat ons de situatie van vandaag kan helpen begrijpen.  Waarom volgen sommigen de corona maatregelen wel en anderen niet.  Dat experiment heet het prinoner’s dilemma oftewel het dilemma van de gevangenen.   Wat is het prisoner’s dilemma? In essentie is het eenvoudig.  Er is een roofoverval gepleegd …