Showing 4 Result(s)
Resultaten

Resultaten, succes en falen

Resultaten zijn een ambigu gegeven.  Het lijkt een eenvoudig, eenduidig en simpel om te meten.  Er wordt een doel gesteld.  De plannen en acties volgen en vervolgens is er dan een resultaat.  Dat resultaat moet vervolgens overeenstemmen met datgene wat we voor ogen hadden.  Dan spreken we van succes. Toch?  Of niet? Wat is succes …

noodzaak

Noodzaak en wenselijkheid

Soms vergen omstandigheden doortastende maatregelen, dat is een noodzaak.  Dat zijn niet steeds de zaken die we als wenselijk kunnen bestempelen.  Dat is een breuklijn die mensen, groepen, organisaties en zelfs ganse samenlevingen verdeelt.  Waarom is dat zo? Noodzaak wil zeggen dat er een actie noodzakelijk is om onheil te voorkomen.  Een gegeven waar de …

Grootse plannen

Grootse plannen

Het zal zonder twijfel een situatie zijn waar we allemaal wel eens voor komen te staan.  Alles gaat zijn gangetje en dan komt er iemand met grootse plannen op de proppen.  Andere processen, andere structuren, zelfsturende teams, nieuwe software…  Het klinkt – soms – goed, het roept – bijna steeds – een beetje weerstand op.  …

Dilemma van de gevangene en corona maatregelen

Het dilemma van de gevangenen en de corona maatregelen

Er is een experiment in de sociale psychologie dat ons de situatie van vandaag kan helpen begrijpen.  Waarom volgen sommigen de corona maatregelen wel en anderen niet.  Dat experiment heet het prinoner’s dilemma oftewel het dilemma van de gevangenen.   Wat is het prisoner’s dilemma? In essentie is het eenvoudig.  Er is een roofoverval gepleegd …