emotionele logica

Emotionele logica

Waarom mensen uw logica niet volgen.

Het is een veel terugkomende vraag is trainingen en coachings.  De reden waarom mensen uw logica niet volgen is nochtans niet zo moeilijk om te begrijpen.  Natuurlijk is het niet dat u noodzakelijk ongelijk heeft.  Dit alles is veeleer een gevolg van de emotionele logica die ons denken overheerst.

Logica op zich is niet aan emoties onderworpen.  Het is een rigoureus systeem van wetten en patronen, predicaten en proposities en tal van technische analyses.  De kennis van logica is immers niet iets wat we van nature meegekregen hebben.  Het is veeleer, net als wiskunde, een taal en denkproces dat we moeten aanleren.

Dat is toch logisch

Ondanks het gegeven dat er zeer weinig professionele logici op deze aarde rondlopen en dat het vakgebied Logica, buiten afdelingen filosofie, zelden onderricht wordt, gebruiken we allemaal de term Logica te pas en te onpas.  ‘Het lijkt me logisch dat…’, ‘Dat is toch logisch…’ en tal van variaties op deze zinnen duiken in zowat elk gesprek op.  Waar hebben we het dan over?

Meestal (bijna altijd) hebben we het over onze eigen deducties en overwegingen, die binnen het kader van onze ervaring en assumpties, waar lijken te zijn.  We bewijzen ze met voorbeelden en veronderstellingen en noemen het logica.

Gemakshalve vergeten we in die gesprekken dat datgene wat voor ons waar en logisch lijkt, dat niet noodzakelijk is voor anderen, met andere ervaringen en aannames.  En net daar kan u de reden vinden waarom anderen niet steeds akkoord gaan met uw redenering.

Wat doen we dan?

Indien u even de tijd neemt, de volgende keer dat u vrienden of collega’s een discussie hoort voeren over om het eender wat, zal u merken dat onze pogingen anderen het licht te doen zien, zich meestal beperken tot het herhalen van wat er reeds verteld werd, of – in het beste geval – tot het verduidelijken van hoe met tot een bepaald standpunt is gekomen.

De ander zal ongetwijfeld op identieke manier reageren en zo ontstaat een dovemansgesprek dat bij tijd en wijlen (onder invloed van een glaasje) tot hevige ruzies kan leiden.  Herhaling is een uitstekend instrument wanneer we nieuwe kennis of vaardigheden willen opdoen, maar is eerder een bron van twist wanneer we verschillende standpunten proberen samen te brengen.  Bekijk ter lering en amusement even eender welk politiek debat en u zal snel merken wat ik bedoel.

De sleutelvaardigheid

Er is echter een sleutelvaardigheid die we allen kunnen ontwikkelen om de grenzen van onze eigen emotionele logica te overstijgen; luisteren.  Natuurlijk zal iedereen vertellen dat men naar de ander luisterde, maar is dat echt zo?  Luisteren is meer dan woorden horen en begrijpen.  Echt luisteren is een actief gegeven, waarbij u uw eigen opvattingen – voor eventjes – volledig loslaat en meegaat in de denkpatronen van de ander.  Enkel zo kan u echt luisteren en tot een echt begrip van de standpunten van de ander komen.

Maar echt luisteren is moeilijk.  De eigen overtuigingen loslaten is immers bedreigend.  Het is meer dan een drempel, het is een muur die we moeten overwinnen.  Hoe onbelangrijk het onderwerp ook is, het is voor iedereen moeilijk om even terug te stappen van de eigen overtuiging en echt te luisteren, echt begrip te zoeken.

Omgaan met emotionele logica

emotionele logica

Van deradicaliseringsambtenaren tot verkopers, van managers tot vrienden in de kroeg.  Allemaal worden we geconfronteerd met onbuigzame overtuigingen van anderen.  En steeds proberen we onze overtuiging als doel te stellen.  Geen wonder dat het een bijna onmogelijke opdracht is anderen zo te overtuigen.

Maar wanneer we de zaken eventjes omdraaien, dan lijken we plots wel successen te kunnen boeken.  Wanneer we ons tot doel stellen de achterliggende emotionele logica van anderen echt te begrijpen, het echt te voelen in elke vezel van ons lijf, dan merken we plots vele manieren om anderen te helpen onze visie te zien.

Natuurlijk zal het nog steeds moeilijk zijn anderen te overtuigen van uw visie.  U kan mensen nergens van overtuigen, u ken enkel de omstandigheden scheppen waarin zij zichzelf kunnen overtuigen.  Maar die omstandigheden scheppen, dat doet u door eerst hen te begrijpen.  En dan, dan wordt er veel mogelijk.

Meer info nodig? Contacteer ons vrijblijvend.

%d bloggers liken dit: