betweters

Betweters en wijsneuzen

Niets is zo storend dan betweters die te vuur en te zwaard hun gelijk gaan verdedigen, zonder openheid naar enige andere input.  Zelfs indien hij of zij gelijk heeft, dan nog is de kans dat zijn/haar suggestie wordt aanvaard omgekeerd evenredig met de hiërarchische positie die hij/zij inneemt.

Met andere woorden, enken indien ze een grote autoriteit hebben en hun idee kunnen doorduwen, slagen betweters erin hun gelijk te halen.  Op zich is dit geen grote revelatie. Het is bovendien – behoudens de ergernis – zelfs geen probleem, ware het niet dat ze soms echt gelijk hebben.  Zo worden dus vele relaties verzuurd en goede ideeën genegeerd.  En dat is minstens even erg dan de slechte suggesties die ons vaak opgedrongen worden zonder mogelijkheid tot tegenspraak. (Bovendien worden deze dan vaak – moedwillig of niet – gesaboteerd).

Hoe kan u omgaan met betweters?

Hoe kan u door deze muur van betweterigheid heenkomen?  En, indien u zelf de neiging heeft uw eigen visie steeds naar voren te dringen, hoe kan u dan voorkomen om betweterig over te komen?  In beide gevallen kan u de zelfde aanpak gebruiken.  Het is eenvoudig en het vergt bovendien nauwelijks enige inspanning.  Het is een zinnetje.  Een eenvoudig, helder en steeds bruikbaar zinnetje dat u vlot kan aanleren en toerpassen; “Ik weet het zeker niet beter dan u, maar ik heb een ander perspectief, misschien kan dit ook een optie zijn”.

Het klinkt kinderlijk eenvoudig, nietwaar?  Maar geloof me, het werkt steeds.  Er zijn immers maar drie manieren waarop men kan reageren en al die drie manieren bieden u een opening.

Drie mogelijke reacties

Reactie een; de betweter luistert en begint te argumenteren.  Prima, u heeft wat u wilde, een inhoudelijke discussie over uw idee.

Reactie twee; men wijst het voorstel om uw optie te bespreken af.  Dit doet men meestal onder een of andere beleefdheidsformule.  Dat hebben we al geprobeerd, dat gaat niet werken en dat is zinloos zijn de favorieten van betweters en wijsneuzen.  Prima, nu kan u vragen naar het waarom der dingen.  Waarom heeft dat niet gewerkt?  Wat zie ik fout?  U vraagt anderen met zoveel woorden om u te verbeteren.  En er is geen betweter ter wereld die die kans laat liggen om zijn eigen kunde ten toon te spreiden.  U heeft dus weeral wat u wil hebben, een inhoudelijke discussie waarin u uw visie naar voren kan brengen.

Reactie drie; men negeert u volledig.  En ook dat is prima.  Dat biedt u immers de opening om te vragen waarom men geen ander perspectief wil zien.  Door steeds verder te vragen naar waarom (of waarom niet), naar het wat hoe en waarom, krijgt u weeral wat u wilde; een discussie over de inhoud der dingen.

Standvastigheid

De enige kennis, vaardigheid of attitude die u nodig heeft is een beetje standvastigheid.  Betweters hebben nogal eens de neiging om door te walsen in hun eigen tempo.  Het vergt dus enige aanhoudendheid om dit bij de extreme vormen van onwil te laten werken.

Maar dat hoeft geen probleem te zijn.  Het is een niet-agressieve manier van communiceren.  U heeft er bovendien weinig assertiviteit voor nodig, u valt immers niemand aan, noch probeert u uzelf naar voren te dringen.  In tegendeel, u biedt de betweter de kans zijn kennis en inzichten ten toon te spreiden.

Maar volharding is de boodschap.  Blijf aan de betweter steeds vriendelijk de vraag stellen naar het waarom en laat de ander de ruimte om te spreken.  U maakt er geen vijanden mee en u biedt de ander een podium.  Het is daarom een onweerstaanbare manier om ook bij betweters een discussie over de inhoud te bekomen.

Waarom iets doen aan betweters?

Vaak hebben we de neiging de betweterigheid des mensen naast ons neer te leggen. We kennen hen immers. En bovendien, waar maken we ons druk over?

Enerzijds ontneemt u zichzelf zo de kans om hun visie echt te leren kennen. Zoals we in het begin al vertelden, soms hebben ze gelijk, en dan kan u alleen maar slimmer worden.

Een tweede reden is uw relatie met de wijsneus in kwestie. Het zijn vaak mensen die moeilijke sociale interacties hebben binnen een organisatie. Deze aanpak laat u toe om uw relatie met hen te verbeteren, u biedt hen immers de ruimte om zichzelf te etaleren, iets wat voor hen belangrijk is.

En uiteindelijk is er het grotere goed. Uw perspectief kan belangrijk zijn. Het kan bijdragen aan het geheel, dus indien u enigzins betrokken bent bij de organisatie waar u werkt, dan zou ook dat een belangrijk argument moeten zijn om betweters aan te zetten de zaken eens vanuit een ander perspectief te laten zien. Niemand zal erbij verliezen en iedereen zal er bij winnen.

Enkele andere artikels die u ook kunnen intersseren:

%d bloggers liken dit: